Prosessmodellering

 

 

 

Dacos hjelper din bedrift med å kartlegge arbeidsprosessene, finne flaskehalser og forbedringspunkter - for derved å innføre kontinuerlig forbedring av prosessene.

 

 

 

 

Fundamentet er grunnprinsippene i ISO 9000- standarden, og hjelpemidlet er prosessmodellering i tette arbeidsgrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacos © 2012 • Under konstruksjon / Under construction

www.dacos.no