Eksempler

 

 

Eksemplene er et innblikk i ulike prosessmodeller.

 

Prosessmodell produksjonsbedrift

 

Prosessmoell, detaljeringsnivå 2

 

Prosessmodell, detaljeringsnivå 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacos © 2012 • Under konstruksjon / Under construction

www.dacos.no