Filosofi

 

 

Det virker alltid umulig før det er gjort...

 

La de som gjør jobben forklare hvordan de gjør den og la dem selv finne flaskehalsene og mulighetene for forbedring.

 

Kunnskapen finnes hos personene som utfører jobbene.

Dacos leverer ingen svar, men setter spørsmål ved de evige sannheter.

 

 

 

 

Dacos © 2012 • Under konstruksjon / Under construction

www.yourdomain.com