Produkt

 

 

Dacos utfører rådgiving innen kvalitetssystemer, vedlikeholdssystemer og prosessforbedring.

Oppdragene utføres med fokus på systematikk og nært samarbeid med menneskene i  oppdragsgiverens organisasjon.

 

 

Dacos baserer sin rådgiving på ISO 9000-standarden og på prosessteori og aktiv bruk av prosessmodellering:

 • Kartlegging av kundenes og andre interessesenters behov og forventninger
 • Etablering av egen kvalitetspolitikk og fastsetting av kvalitetsmål
 • Fastsetting av prosessene og ansvarsfordelingen som er nødvendig for å oppnå kvalitetsmålene
 • Avklare ressursbehov og framskaffe ressurser som er nødvendige for å oppnå kvalitetsmålene
 • Etablering av metoder for å måle virkningen og effektiviteten av de besluttede prosessene
 • Analyse av resultatene fra disse målingene
 • Fastsetting av metoder for å unngå avvik og fjerning av årsakene til avvik
 • Etablering og bruk av en prosess for kontinuerlig forbedring av systemet

 

Typisk prosjektinnhold:

 • Kartlegging av nåværende arbeidsprosesser
  = prosessmodellering
 • Avdekking av flaskehalser og forbedringsmuligheter
 • Forslag til forbedrede arbeidsprosesser med mål og strategier
 • Fastsettelse av ressursbehov - kompetanse og mengde
 • Sammenligning mellom ressursbehov og tilgjengelige ressurser
 • Oppbygging av dokumentasjon knyttet til arbeidsprosessene

 

Samarbeid med:

 

 

 

 

 

 

Dacos © 2012 • Under konstruksjon / Under construction

www.yourdomain.com